©  Foto:

Rav - Fanøs guld

Havet skyller mange spændende ting op på stranden ved Fanø. Mellem tang og skaller finder man havets guld - ravet. Lige til at samle op og tage med hjem.

Det rå uforarbejdede rav ser ikke ud af meget, men i sleben og poleret tilstand bliver det til de mest fantastiske smykker. De 30-50 millioner år gamle harpiksfossiler skyller op på stranden efter storme, hvor havet rusker ravet op fra havbunden.

Det gulbrune rav kan nemt forveksles med sten, men rav er et lettere materiale og føles helt anderledes at bide i end en sten.

Hvordan finder man rav?
Når det har blæst et par døgn fra vest eller sydvest, og det derpå bliver stille med roligt vand, er forholdene gunstige. Rav findes bedst på faldende vand. Det meste rav driver ind på stranden med havplanter, tangarter og halvt forrådnede træstumper, der flyder ligesom rav. Mange samlere søger ravet i vandet inde på ringe dybde.

Fanø strand har været storleverandør af rav gennem tiderne. Den flade strand og det stærkt saltholdige vand gør det lettere for ravet at flyde ind.

Hvad er rav?
Rav er forstenet harpiks. Verdens ældste rav er 235-231 millioner år gammelt, og det er fundet i Østrig og Bayern. Danmarks ældste rav er fundet på Bornholm og er 170 millioner år gammelt. Rav, der er fundet som opskyl på en strand, anses for at være finere end rav gravet ud af jorden. Hvis man er heldig, kan man finde fossiler af insekter i ravklumper. Rav kan brænde og giver derved en dejlig duft. Når man gnider på rav, udvikles statisk elektricitet. Når ravet udnyttes til smykker, bliver det tit opvarmet og senere slebet og poleret. Det siges, at ravsmykker har bedst af at blive brugt. Kontakten med huden holder ravet fint blankt, mens det bliver mat og kedeligt af at blive efterladt i en skuffe.