Gå til indhold
©  Foto:

Særudstilling på Esbjerg Kunstmuseum / Thorbjørn Lausten – DRIFT

Hvordan kan man se og sanse atmosfæriske data? Hvordan kan man opleve naturfænomener på steder, der ligger langt fra ens eget geografiske opholdssted? Hvordan kan man se og sanse atmosfæriske data? Og hvordan kan den samme udstilling vises to steder på samme tid? Og hvordan kan den samme udstilling vises to steder på samme tid?

Thorbjørn Lausten visualiserer i sit udstillingsprojekt DRIFT marine og atmosfæriske data fra to vidt forskellige geografiske områder: Danmarksstrædet og Femern Bælt. Med det nye total-værk undersøger Lausten, hvordan kunsten kan omsætte videnskabelige data, som ellers er utilgængelige for vores sanseapparat. Denne gang er hans fokus naturfænomener med stor betydning for Jordens klima og vores livsforhold. Således anviser han med DRIFT et helt nyt perspektiv på et højaktuelt tema, der angår os alle både personligt og politisk.

De visualiserede data omsættes i udstillingssalen til store konkret-abstrakte, foranderlige filmiske projektioner, der ændrer sig i takt med, at data hentes direkte ned fra Den Europæiske Rumorganisations satellitter. Billederne dannes på baggrund af et farve- og tegnsystem, udviklet af Lausten, og bestemmes af de nye informationer, som kontinuerligt opdateres. I udstillingen projiceres de filmiske sekvenser i storformat, så man som gæst vil være fuldstændig omgivet af alle disse på én gang konkrete og uhyre abstrakte naturforhold. Og på den måde kan man stå samtidig i Esbjerg og København og sanse videnskabelige data fra fænomener, der udfolder sig her og nu i hhv. Østersøen og farvandet mellem Island og Grønland.

Follow us: