©  Foto:

Foredrag: Pigerne på Sprogø

Hvem var kvinderne? Hvorfor endte de på Sprogø? Hvorfor synes datidens politikerne, lægerne og befolkningen generelt, at en isolationsanstalt på en ø var det helt rigtige for kvinderne? Og hvorfor blev de egentlig kaldt piger?

Historiker og museumsleder Sarah Smed fortæller om arbejdet bag bogen ”Pigerne fra Sprogø”. Om at fordybe sig i kvindernes bevarede journaler fra åndssvageforsorgen, hvor der både er bevaret resultater af kvindernes IQ-test, men også billeder af dem og personlige breve. Om at studere samtidens videnskabelige tekster om f.eks. racehygiejne og om hvordan velfærdsstatens tidligere socialpolitik, som var uløseligt forbundet til ø-anstaltens oprettelse.

Sarah Smed er museumsleder for Danmarks Forsorgsmuseum og stod i spidsen for den historiske udredning af særforsorgen 1933-1980, som førte til regeringens officielle undskyldning i 2023 til bl.a. de tidligere anbragte på Sprogø.

Arrangementet finder sted torsdag d. 31. oktober kl. 19.00-20.30